Svoz živnostenského odpadu
S podnikatelskými subjekty uzavíráme smlouvy na odvoz komunálního odpadu i separovaného odpadu. Ve smlouvě jsou uvedeny základní údaje firmy, místo vyvážení, počet a druh vyvážených nádob a další smluvní záležitosti. Při uzavírání smlouvy je nutné předložit fotokopii ŽL, nebo jiný doklad, opravnění k podnikání.

Každý podnikatelský subjekt, firma, OSVČ musí mít uzavřenou smlouvu na svoz odpadu. Kontrolnímu orgánu z Živnostenského úřadu je na požádání povinen prokázat likvidaci směsného a tříděného odpadu.
Odkaz na příručku
CENÍK ZA SVOZ A LIKVIDACI SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Velikost nádoby Počet svozů za rok Cena bez DPH
110 - 120 litrů 13 (1x za 4 týdny) 1.136,00 Kč
110 - 120 litrů 26 (1x za 2 týdny) 1.985,00 Kč
110 - 120 litrů 52 (1x za týden) 3.546,00 Kč
240 litrů 13 (1x za 4 týdny) 2.157,00 Kč
240 litrů 26 (1x za 2 týdny) 4.554,00 Kč
240 litrů 52 (1x za týden) 6.713,00 Kč
1.100 litrů 13 (1x za 4 týdny) 8.149,00 Kč
1.100 litrů 26 (1x za 2 týdny) 16.030,00 Kč
1.100 litrů 52 (1x za týden) 25.498,00 Kč
CENÍK ZA SVOZ A LIKVIDACI BIOODPADU
Svoz bioodpadu probíhá v období březen – listopad 1 x za 14 dnů
Cena svozu a likvidace za celé období:


Velikost nádoby Cena bez DPH Cena s DPH 21%
110 - 120 litrů 480,00 Kč 580,00 Kč
240 litrů 720,00 Kč 871,00 Kč
1.100 litrů 2.560,00 Kč 3.098,00 Kč
CENÍK ZA SVOZ A VYUŽITÍ SEPAROVANÉHO ODPADU
Velikost nádoby Počet svozů za rok Cena bez DPH
110 - 120 litrů 13 (1x za 4 týdny) 773,00 Kč
110 - 120 litrů 26 (1x za 2 týdny) 1.546,00 Kč
110 - 120 litrů 52 (1x za týden) 3.092,00 Kč
240 litrů 13 (1x za 4 týdny) 1.360,00 Kč
240 litrů 26 (1x za 2 týdny) 2.720,00 Kč
240 litrů 52 (1x za týden) 5.439,00 Kč
1.100 litrů 13 (1x za 4 týdny) 4.366,00 Kč
1.100 litrů 26 (1x za 2 týdny) 8.731,00 Kč
1.100 litrů 52 (1x za týden) 17.464,00 Kč