MVE PLUS, s.r.o.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
Název firmy: MVE PLUS, s.r.o.
Den vzniku: 24.01.1997
Adresa sídla: Hejdof 1666, 286 01 Čáslav

Společníci:
Město Kutná Hora 50%
Město Čáslav 50%

Předmět podnikání:
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Chov zvířat a jejich výcvik
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

Statutární orgán:
Mgr. Šárka Kalivodová, jednatel

Odkaz na obchodní a živnostenský rejstřík

Nakládání s odpady
SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
Již přes 20 let pracovníci tohoto střediska sváží z kutnohorských ulic směsný komunální odpad na skládku v Čáslavi. Později byl svoz směsného komunálního odpadu rozšířen o odpad separovaný, především plasty, papír a nápojové kartony. Společnost zajišťuje i svoz objemného odpadu, nebezpečného odpadu a biologicky rozložitelného odpadu.

Za dobu své existence svezla firma na skládku více než 100.000 tun odpadu z města.

1. Svoz směsného komunálního odpadu:
Občan se přihlašuje k registraci na Městském úřadě Kutná Hora.

Svoz pro občany města Kutná Hora provádíme na základě souhlasu Krajského úřadu Středočeského Kraje z nádob (popelnic) o objemu 110 litrů,120 litrů a 240 litrů a z kontejnerů o objemu 1 100 litrů.

Nádoby lze zakoupit v sídle MVE PLUS, s.r.o. nebo na sběrném dvoře (objednávky telefonicky nebo mailem)

Vývoz nádob je prováděn 1x týdně, ze sídlišť 2 x týdně, v den dle přiloženého harmonogramu.

Zde můžete stáhnout PDF dokument s harmonogramem svozu směsného komunálního odpadu

2. Svoz separovaného odpadu:
Občané Kutné Hory mají možnost třídit odpad na celém území Kutné Hory a to na více než stovce kontejnerových stanovišť, kde jsou umístěny kontejnery na papír, plast, sklo a nápojový karton.

Zde můžete stáhnout dokument se stanovišti kontejnerů na tříděný odpad.

Zde můžete také stáhnout nápovědu jak správně třídit.

Svoz papíru - každý čtvrtek

Svoz nápojových kartonů - každou první středu v měsíci

Svoz plastů - četnost svozu kontejnerů na plast se tímto mění a celá sběrná síť bude z důvodu přetížení kapacity svozového vozidla rozdělena na dva dny - úterý a pátek. Navýšení svozu se týká 10 ks nádob na plast a bude probíhat v období pravidelně od 14. 9 .2018 do písemného odvolání.

Zde můžete stáhnout dokument obsahující informace o počtu a umístění sběrných nádob na separovaný odpad o obsahu 1100 litrů.

Zde je umístěn ke stažení dokument osbasující umístění kontejnerů na plast, které jsou vyváženy 1x týdně v pátek.

Zde je ke stažení dokument obsahující seznam umístění kontejnerů, které jsou vyváženy mimořádně v pátek.

3. Svoz biologicky rozložitelného odpadu z nádob:
Svoz probíhá 1x za 14 dní od března do listopadu a zájemci si pro tento účel musí zakoupit speciální hnědou popelnici. V rámci platby místního poplatku za odpady je svoz zdarma.

Pozor!!! Od roku 2023 je svoz hnědých nádob v pondělí!!!

pondělí v sudý týden od 20.3. do 27.11.2023 - Žižkov, Hlouška, Vrchlice, Poličany, Perštejnec, Neškaredice

pondělí v lichý týden od 27.3. do 4.12.2022 - Kaňk, Malín, Sedlec, Karlov, Šipší, Vnitřní město ( včetně ul. Pobřežní a U Splavu).

Další informace zde.

Do biopopelnice je možné ukládat pouze rostlinné odpady jako je tráva, vypleté rostliny, listy, ostříhané části rostlin včetně větví, k jídlu nevyužité plody apod. Do biopopelnice nepatří jiné odpady, včetně živočišných (kosti, maso).

Popelnice lze zakoupit ve sběrném dvoře (ul. Zelenkova 644), kde zároveň nahlásíte adresu nového umístění nádoby. E-mail mveplus.bioodpad@seznam.cz nebo tel. 605 591 201, p. Plíhal.

Nádoba o objemu 120 l - 895,- Kč
Nádoba o objemu 240 l - 1 137,- Kč

4. Svoz nebezpečného a objemného odpadu:
Harmonogram svozu nebezpečného a objemného odpadu pro rok 2023 ke stažení zde.