Ranč Karlov s hřištěm a jízdárna
Po dohodě s vedením města vybudovala společnost MVE PLUS, s.r.o. v areálu psího útulku dětské hřiště a následně zookoutek (ranč), ve kterém se děti mohou seznamovat a kontaktovat s malými zvířaty a jejich mláďaty (pony, miniosli, zakrslé ovce a kozy). Cílem byl přínos pro obyvatele Karlova a snaha dostat do prostoru psího útulku co nejvíce lidí a dětí, kteří by pomohli v péči o pejsky a případně by si je převzali do vlastní péče.

Dětské hřiště a zookoutek byly otevřeny v r. 2012

Po prvním roce se ukázalo, že v areálu zookoutku nejsme schopni uspokojit požadavky dětí na ježdění na ponících a koních. Řešením bylo přemístit ježdění na koních do blízké jízdárny TJ Sparta Kutná Hora. Provoz jízdárny pro děti zde byl zahájen 1.7.2015. Na jízdárně se s velkým zájmem potkává jezdecká školička pro nejmenší děti, výcvik větších dětí, příměstské tábory a další akce pro děti.

V r. 2016 jsme za finanční pomoci Středočeského kraje realizovali program Máme rádi zvířata, kde se děti naučili teoreticky i prakticky starat o zvířata a jezdit na koni. V rámci tohoto programu bylo uspořádáno 816 hodinových lekcí.

Dětské hřiště, zookoutek i jízdárnu jsme budovali s cílem vytvořit prostor pro radost a poučení dětí.

Děti se naučí věškerou péči o koně – od místování boxů, čištění koně, bezpečnosti a manipulace s koňmi až po základy ježdění a vědomosti, které k tomu patří.

Pro školy, školky a družiny či jiné organizace nabízíme možnost návštěvy jízdárny, spojenou se svezením na koni.

Provoz a výcvik zajišťuje instruktorka jezdectví Hana Veselá, která má dlouholetou praxi u koní a praxi s vedením výcviku jako instruktor jezdectví (absolvovala v roce 2015 v Hradišťku u Sadské).